שירותי גבייה

 

בעבר, אחד הדיירים היה צריך להתנדב להיות ועד הבית שינהל את ענייני המבנה. אחת החובות של אותו מתנדב הייתה לעבור דייר-דייר בבניין ולאסוף כספים עבור ועד הבית, מה שעלול להתגלות כעול שגוזל זמן רב.

ההמלצה שלנו: לנטוש את שיטות הניהול המיושנות של פעם ולהיעזר בשירות גביית הכספים של לוכסורי.

שירות גביית הכספים שלנו כולל גביית הוצאות שוטפות של דיירי המבנה כמו מים וחשמל, זאת בנוסף לגבייה של הוצאות משותפות מיוחדות.